Gasdruckfeder Tür und Frontscheibe Fendt 103, 104, 105, 106, 108, 240S, 250S, 250V, 260P, 260S, 260V, br270P, 270V, 275S, 275V, 280P, 280S, 280V