Gasdruckfeder Heckscheibe Fendt 206V, 206F, 207V, 207F, 208V, 208F, 209V, 209F, Xylon 520, 522, 524